NIERUCHOMOŚCI i BUDOWNICTWO

 M E N U 
 Nieruchomości   Budownictwo  Ciepły dom  Lokalne WWW   Twój biznes   Praca   To się przyda 
Usługi:

 WYCENA
 NIERUCHOMOŚCI
Mielec
 BUDOWA DOMU -
 KOSZTORYSOWANIE
nieruchomości Mielec
 CERTYFIKATY
 ENERGETYCZNE
budownictwo Mielec
 WYCENA MASZYN
 i URZĄDZEŃ
maszyny Mielec
 BIZNES PLANY
Mielec - biznes mielecki - BRW, Melnox, Kronowood, ARP, Kirchhoff, Kolfarm, biznesplan, administracja, przetargi, krajowy rejestr sadowy,
ABC nieruchomości i budownictwa


Wyceny maszyn i urządzeń wykonywane są głównie na potrzeby:
 • sprawozdań finansowych (rzeczowe aktywa trwałe, specjalistyczne składniki aktywów),
 • wyceny przedsiębiorstw metodami majątkowymi,
 • aportów,
 • procesów upadłościowych i likwidacyjnych przedsiębiorstw,
 • egzekucji komorniczej.
 • zastawów bankowych, leasingu
 • potrzeby wynikające z rachunkowości oraz prawa podatkowego,
 • upadłość itp.
 • dla sprzedaży likwidacyjnej
 • oszacowanie trwałej utraty wartości,
 • ustalenie wartości początkowej dla potrzeb odpisów amortyzacyjnych
 • oszacowanie wartości godziwej przy braku wartości rynkowej
 • podział majątku


  Wykonujemy wyceny wszystkich obiektów ruchomych ujętych w klasyfikacji środków trwałych:
 • maszyn, urządzeń i specjalistycznej aparatury
 • maszyn, urządzeń i aparatury ogólnego zastosowania
 • urządzeń technicznych
 • kotłów i maszyn energetycznych
 • narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia


  W ramach wyceny środków technicznych świadczę usługi:
 • szacowanie wartości środków i megaukładów technicznych,
 • wyceny maszyn i urządzeń wszelkich branż i typów,
 • wycena maszyn przemysłowych i ciągów technologicznych
 • wycena maszyn budowlanych i drogowych
 • wycena maszyn rolniczych, ciągników
 • wycena środków trwałych
 • wycena środków technicznych
 • wycena sprzętu medycznego


 • Uwagi do oceny maszyn, obrabiarek i urządzeń przemysłowych pod względem bezpieczeństwa:

  W działaniach oceny i wyceny maszyn, obrabiarek i urządzeń trzeba brać pod uwagę stan ich wyposażenia w elementy zapewniajšce bezpieczeństwo ich obsługi i użytkowania.
  Każdy zakład pracy zobowiązany jest dokonać oceny bezpieczeństwa maszyn, obrabiarek i urządzeń własnego parku maszynowego.
  Koniecznie trzeba wziąć pod uwagę obowiązujące przepisy bezpieczeństwa maszyn i urządzeń.
  Następnie trzeba podjąć działania, których celem jest dostosowanie maszyn do wymagań, okreœlonych przez dyrektywy oraz normy bezpieczeństwa maszyn i urządzeń. Obrabiarki winny być wyposażone w osłony BHP, lampy przemysłowe o odpowienich do stanowiskach parametrach, pozwalające na bezpieczne i dobre oświetlenie miejsca obróbki, jak i stanowiska roboczego.
   Uzupełnienie: 
   Polecane: 
  EKSPERT - Mielec, podkarpackie, powiat mielecki    -    Wszystkie prawa zastrzeżone. nieruchomości Mielec 2002-2014 Tarnobrzeg