Budownictwo energooszczędne

Tu możesz zapoznać się z problematyką budowy energooszczędnego domu, oraz stosowanymi rozwiązaniami

Trzeba oszczędzać - taniej energii już nie będzie.
Światowe zużycie energii rośnie w mało kontrolowany sposób, a tymczasem rezerwy paliw kopalnych maleją w zastraszającym tempie. Stąd też, wobec braku, jak na razie mało efektywnych rozwiązań w dziedzinie odkrywania i wykorzystywania alternatywnych źródeł energii, pozostaje jej oszczędność. Potencjalne rezerwy energii tkwią przede wszystkim w efektywności energetycznej domów i mieszkań. Sensowne zachęty do budowania energooszczędnych domów, docieplania istniejących już zasobów starego budownictwa, stosowania urządzeń o niskim zapotrzebowaniu energetycznym w gospodarstwie domowym, to rozwiązania atrakcyjne, będące w polu naszego zasięgu.
W okresie ostatniego piętnastolecia ceny energii wzrosły w Polsce o ok. 20-30% i osiągają średni europejski poziom. Kolejną przesłanką jest stały wzrost zapotrzebowania na energię na świecie, a powodować będzie kolejne podwyżki surowców energetycznych. Dlatego jedyną realną możliwością obniżenia kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej jest jej oszczędzanie.

sposób na dom energooszczędny

Co zrobić, aby budynek
był energooszczędny

 • lepsza jest zwarta bryła budynku
 • budynek piętrowy lepszy niż parterowy
 • wykorzystaj nasłonecznienie budynku
 • eliminuj mostki termiczne
 • wysoka izolacyjność cieplna zewnętrznych przegród, to podstawa energooszczędności
 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
 • nowoczesny system ogrzewania
 • uzupełniające sposoby pozyskania ciepła
energooszczędnie i tanio
 • zacznij od projektu i wyeliminuj zbędne elementy budynku
 • zwarta bryła budynku jest prostsza i tańsza do wykonania - bez zbędnych balkonów, wykuszy i wnęk
 • właściwe usytuowanie budynku w stosunku do stron świata i wykorzystanie słońca
 • prosta wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła bez nadmiernej rozbudowy (!)
 • proste sposoby na dodatkowe darmowe ciepło
 • nowoczesne systemy ogrzewania dopasowane do małych potrzeb energetycznych budynku

Sekret jest taki, że przemyślany i właściwie wykonany budynek może być energooszczędny i wcale nie droższy od budynku tradycyjnego. Za to na etapie użytkowania będziemy się cieszyć komfortowym klimatem w domu i oczywiście znacząco niższymi kosztami ogrzewania.

Nowoczesne budownictwo to zmniejszenie energochłonności budynków

Przeszło 30 procent energii w Europie wykorzystywane jest na ogrzewanie, chłodzenie i wentylację różnorakich budowli, od biurowców po domki jednorodzinne. Stąd obecna polityka UE polegająca na dążeniu do oszczędzania właśnie w budownictwie. Energooszczędność staje się obecnie bardzo pożądaną cechą budynków, istotnym kryterium dobrego projektu i jakości wykonawstwa.
Obecne zmiany w Prawie budowlanym dotyczące świadectw energetycznych to dopiero początek drogi w kierunku oszczędności energii cieplnej. W przyszłości może nastąpić limitowanie ciepła w przeliczeniu na powierzchnię (m2) czy kubaturę (m3) budynku i wówczas przekroczenie wyznaczonych granic będzie skutkowało wyższymi cenami mediów. Dyrektywa UE dotycząca jakości energetycznej budynków zobowiązuje wszytkie kraje Unii do określania energochłonności budynków i oszczędzania energii.
domy energooszczędne
 • stosuj materiały budowlane o dobrych właściwościach akumulacyjnych, np. silikaty
 • wentylacja mechaniczna zamiast grawitacyjnej dopasowana do wielkości domu, zapewnia stały dopływ świeżego powietrza filtruje powietrze wpływające do budynku eliminuje hałasy zewnątrzne (z otoczenia budynku) uniemożliwia komarom, muchom i inne owadom dostęp do wnętrza budynku
 • sterowanie temperaturą, wilgotnością, przepływem powietrza
 • system ogrzewania typu akumulacyjnego (np. ogrzewanie podłogowe)
Oszczędzaniu energii sprzyja też polityka państwa polegająca na przyjęciu ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Przedsięwzięcia termomodernizacyjne oceniane są poprzez audyt energetyczny, który wskazuje optymalne rodzaje usprawnień termomodernizacyjnych, majacych na celu zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło, oraz określa ich opłacalność. Termomodernizacja budynku obejmuje m.in. ocieplenie ścian, dachów, stropów nad nieogrzewanymi piwnicami i podłóg na gruncie, wymianę lub remont okien i drzwi zewnętrznych, modernizację lub wymianę instalacji grzewczej w budynku oraz źródła ciepła (lokalnej kotłowni lub węzła ciepłowniczego) oraz zainstalowanie automatyki sterującej.
Średni wskaźnik zapotrzebowania na ciepło w domach budowanych w Polsce waha się od 350 kWh/m2 (przed rokiem 1966) do 90 kWh/m2 (po roku 1998). Istnieją nawet domy, w których roczne zużycie energii wynosi 400 mKh/m2. W krajach Europy Zachodniej o podobnym klimacie energii na jednostkę powierzchni mieszkaniowej zużywa się już dwa razy mniej.
Według analityków, już za kilkanaście lat mieszkańcy Europy będą zużywać o jedną piątą energii mniej niż obecnie. Zaoszczędzą na tym prawie 100 miliardów euro rocznie.

Certyfikacja energetyczna budynków

Budownictwo energooszczędne - nie ma od niego odwrotu. Tym bardziej, że każdy budynek w UE musi posiadać, świadectwo energetyczne, dotyczy to także budownictwa mieszkalnego. Od 01 stycznia 2009 roku, także w Polsce świadectwem energetycznym muszą legitymować się wszystkie budynki nowo wznoszone, jak również już istniejące jeśli będziemy chcieli je sprzedać.

R E K L A M Y


budownictwo wielorodzinne

Zabezpieczenia dla budynków przemysłowych i składowych

Bariery ochronne dla budynków produkcyjnych i magazynowych:
Każdy obiekt budowlany przemysłowy, usługowy czy biurowy, po wykonaniu wszystkich robót budowlanych, zakończeniu realizacji i oddaniu do użytkowania trzeba wyposażyć w odpowiednie akcesoria ochronne. Dla przemysłu niezbędne jest różnego rodzaju wyposażenie zabezpieczające komunikację w halach przemysłowych i magazynowych - bariery przemysłowe chroniące budynek, złożone w nich mienie, materiały, produkty oraz pracowników przed uderzeniami wózków widłowych typu: odbojnice stalowe, ochraniacze słupów, osłony ścian, słupki odbojowe, wygrodzenia łańcuchowe przenośne, zapory nożycowe składane, bariery przeciwnajazdowe, bariery odbojowe energochłonne, wygrodzenia zabezpieczające, pomosty na węże i kable, osłony najazdowe kabli, progi zwalniające, bariery odbojowe elastyczne, barierki wygradzające, pachołki odbojowe, separatory parkingowe, progi zwalniające, profile ostrzegawczo ochronne elastyczne, odbojnice na narożniki i ściany, odbojnice poziome przeciwnajazdowe wózkowe, odboje chroniące przed udarami.


mapa witryny
Tagi: