Ciepłe i energooszczędne domy

Podstawowe parametry i pojęcia związane z izolacyjnością termiczną i zapotrzebowaniem na ciepło

Aby dobrze zrozumieć istotę izolacji budynku, należy poznać podstawowe współczynniki charakteryzujące proces migracji ciepła. Warto wiedzieć jakie parametry są ważne dla budynków oraz materiałów izolacyjnych. Wpływają one bezpośrednio na późniejsze koszty utrzymania i komfort użytkowania.

1. Współczynnik przewodzenia ciepła - λ

Jest to ilość ciepła przewodzonego w jednostce czasu przez 1 m2 powierzchni przegrody o grubości 1m przy różnicy temperatur powierzchni z jednej i drugiej strony, równej 1K. Jest to parametr informujący ile ciepła przenika przez materiał izolacyjny. Im współczynnik jes niższy tym materiał jest lepszym izolatorem. Jednostka - [W/(mK)]

2. Opór cieplny warstwy jednorodnej - R

Wartość ta określa zdolność produktów do ograniczania strat cieplnych. Jest zależna od współczynnika lambda produktu i jego grubości. Jednostka - [m2K/W]
R=d/λ
Gdzie :
d - grubość warstwy [m]
λ - współczynnik przewodzenia ciepła - [W/mK]

3. Współczynnik przenikania ciepła - "U"

Jest to ilość ciepła, jaka w jednostce czasu przenika przez 1m2 przegrody, przy różnicy temperatur między ośrodkiem z jednej i drugiej strony, równej 1K. Jednostka - [W/(m2K)]. Jest to parametr informujący o ilości ciepła jaka przenika przez przegrodę. Stosuje się go do określenia izolacyjności ścian, okien, drzwi, dachów i innych przegród budowlanych.

4. Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło

Jest to wskaźnik informujący o ilości ciepła jaka jest potrzebna do ogrzania budynku ze względu na jego kubaturę. E=Q/V [kWh/m3/rok] Gdzie:
E - wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło
Q - sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzania budynku [kWh/rok]
V - kubatura budynku [m3]

5. Mostki termiczne

Mostki cieplne są to słabe miejsca przegrody zewnętrznej (ściany, dachu itp.), w których przepływ (strata) ciepła jest większy, niż w pozostałej części przegrody dobrze izolowanej.


R E K L A M Y

Podesty robocze drewniane do stanowisk pracy

Podesty robocze STABIMAT przeznaczone są do zastosowań w przemyśle, głównie jako podesty podłogowe stanowisk pracy przy maszynach - obrabiarkach. Podesty drewniane STABIMAT stosuje się też do zespalania, modernizowania i przeorganizowywania stanowisk pracy zarówno starych, jak i nowych maszyn oraz przy budowaniu zintegrowanych systemów produkcyjnych.

podesty robocze drewniane

Zalety podestów roboczych Stabimat:
  • łatwe w użytkowaniu, podnoszą bezpieczeństwo pracowników
  • trwałe, stabilne i wytrzymałe na obciążenia użytkowe
  • powierzchnia podestu jest antypoślizgowa klasy R13
  • stanowią dobrą izolację od zimna nieogrzewanej posadzki i wilgoci
  • oznaczone barwami bezpieczeństwa
  • łatwe do utrzymania w czystości
  • podesty są proste do demontażu i ponownego montażu na tym samym, lub na innym stanowisku roboczym
  • są certyfikowane
Tagi: