Budownictwo dla przemysłu

Budynki przemysłowe

Budynki przemysłowe projektowane są przede wszystkim po to, aby osłonić znajdujące się w nich maszyny i urządzenia. Najczęściej projektowane są pod konkretne urządzenia związane z konkretną technologią produkcji. W przypadku wyłączenia z produkcji zużytych technologicznie urządzeń, zachodzi konieczność przeróbek budynków i dostosowania ich do nowych potrzeb, nowych urządzeń, nowych instalacji, czy zmieniających się wymagań bezpieczeństwa.
Nie zawsze takie przeróbki są łatwe i możliwe do wykonania, a często zdarza się, że przystosowanie budynku do nowych potrzeb udaje się wykonać w niepełnym zakresie.

W początkowym okresie epoki przemysłowej, budynki chroniły przede wszystkim stanowiska pracy, wyposażone w stosunkowo małe urządzenia i maszyny. Dziś rozwój przemysłu polega coraz bardziej na zastępowaniu pracy ludzkiej pracą maszyn. Stąd maszyny i urządzenia zajmują coraz większą powierzchnię stanowisk roboczych. Budynki stają się coraz większe.
Z drugiej strony czas pracy poszczególnych urządzeń i maszyn (ich żywotność) jest coraz krótszy, gdyż są one wypierane przez nowe i coraz to doskonalsze rozwiązania. A stąd ukształtowała się praktyka nieosłaniania urządzeń, z wyjątkiem miejsc stałej pracy obsługi. Same budynki - jako osłona procesów przemysłowych stają się duże i bardziej przestrzenne.

Budynki przemysłowe można podzielić na: produkcyjne, pomocnicze, energetyczne, magazynowe.

Budynki przemysłowe różnią się od budynków budownictwa powszechnego większymi rozmiarami pomieszczeń, występowaniem większych obciążeń statycznych i dynamicznych oraz bardzo często warunkami specyficznymi związanymi z technologią produkcji, jak duże zawilgocenie, powstawanie środowisk silnie korodujących itp. Dodatkowy trzeba też brać pod uwagę inne specyficzne dla różnych gałęzi przemysłu czynniki, jak konieczność oświetlenia stanowisk roboczych, zabezpieczenia przed pyłem i kurzem, przeciwdziałanie hałasowi, drganiom, wentylowanie przestrzeni itp.

Budynki przemysłowe składają się z elementów nośnych i wykończeniowych. Do elementów nośnych zaliczmy fundamenty, ściany, szkielety, sropy i konstrukcje przekryć dachowych. Elementami wykończeniowymi są ściany działowe i wypełniające, wrota, okna, drzwi, świetliki, posadzki i wszelkiego rodzaju wyposażenie instalacyjne.
Projektowanie budowli, czy budynku przemysłowego polega na skoordynowaniu i rozwiązaniu zagadnień technologicznych, architektonicznych, konstrukcyjnych, instalacyjnych i wykonawczych.Instalacje przemysłowe


zakłady przemysłowe

konstrukcje przemysłowe

instalacje przemysłowe

budownictwo przemysłowe

budowle przemysłowe

mapa witryny
Tagi: