Konstrukcje stalowe

Zalety konstrukcji stalowych

Konstrukcje stalowe posiadają wiele zalet:
  • wykonanie konstrukcji odbywa się w warunkach warsztatowych
  • montaż jest dużo szybszy i uniezależniony jest od pory roku dużo bardziej niż w przypadku betonu, czy konstrukcji murowanych
  • konstrukcje stalowe cechują się większą dokładnością wykonania, większą jakością, bardziej stabilnymi i jednorodnymi własnościami wytrzymałościowymi
  • konstrukcje stalowe można łatwo wzmacniać i przerabiać
  • w porównaniu do żelbetów przekroje słupów są mniejsze, pomimo większego obciążenia

Wady konstrukcji stalowych

Są też i wady, o których warto pamiętać i mieć je na uwadze.
Stal jako materiał budowlany konstrukcyjny szybko traci swoje wysokie własności wytrzymałościowe w ogniu. W temperaturze 500÷600°C raptownie zmniejsza się współczynnik sprężystości oraz granica wytrzymałości i plastycznośści - stal staje się niezdolna do przenoszenia obciążeń.
Konstrukcje stalowe łatwo też ulegają korozji pod wpływem czynników zewnętrznych - wilgoć, gazy, sole.
Aby zabezpieczyć konstrukcję stalową przed wpływem tych czynników, stosuje się środki zapobiegawcze zapobiegające korozji oraz izoluje się konstrukcje przed działaniem ognia.

Zastosowanie konstrukcji stalowych w budownictwie

Ze stali wykonuje się wiele konstrukcji. Wykonujemy z nich:
  • szkielety budynków dla zakładów produkcyjnych przemysłu ciężkiego i chemicznego ze względu na występujące duże rozpiętości, duże obciążenia i ich dynamiczny charakter oraz stosunkowo często zachodzącą konieczność modernizacji
  • szkielety budynków wielokondygnacyjnych (wieżowców) ze względu na lekkość konstrukcji, łatwość montażu i korzyści ekonomiczne
  • szkielety budynków w których zachodzi konieczność przekrycia dużych powierzchni bez stosowania słupów pośrednich (hale znacznych rozpiętości)
  • zbiorniki na paliwa płynne i rurociągi
  • mosty
konstrukcja stalowa hali przemysłowej

Hale stalowe


budownictwo przemysłowe

konstrukcja stalowa - szkielet hali przemysłowej

hala magazynowa o konstrukcji stalowej

hala magazynowa

szkielet stalowy hali magazynowej

Tagi: