Rozwiązania konstrukcyjne - odpowiednie do procesów technologicznych

Procesy technologiczne w zakładach przemysłowych są kluczem do projektowania obiektów przemysłowych. Bez szczegółowej znajomości procesów odbywających się w każdym budynku przemysłowym i bez znajomości wymagań stawianych przez technologa planowanej w nim produkcji nie da się właściwie zaprojektować obiektu budowlanego przemysłowego.
Najczęstszymi wpływami, działającymi na budowle i otoczenie, mającymi specyficzny charakter przemysłowy są działania dynamiczne i akustyczne, wpływy termiczne i wpływy chemiczne, w tym działania oparów i wody. Niekiedy występują też duże nierównomierne obciążenia, co ma miejsce głównie w przemyśle ciężkim.
Projektowanie budynku o przeznaczeniu przemysłowym przebiega z uwzględnieniem następujących czynników:

Przeznaczenie obiektu ma kluczowe znaczenie

 • rodzaj użytkowania - wpływa on na dobór odpowiednich materiałów budowlanych
 • powierzchnia i wysokość pomieszczeń odpowiednia do przewidywanych procesów technologicznych
 • liczbę zatrudnionych (uwzględnia się wymagania w zakresie dróg ewakuacyjnych, potrzebę pomieszczeń sanitarnych z podziałem wg płci
Wymagania szczególne, jakie trzeba wziąć pod uwagę:
 • zagrożenia jakim może zostać poddana załoga (ogień lub substancje trujące, substancje eksplodujące, promieniotwórcze - szczególnie gazy ),
 • hałas (np. hale nitowania, stacje prób silników itp.)
 • wstrząsy i wibracje (np. silniki, prasy, tłoczarki, pompy, młoty, kruszarki)
 • obciążenia skupione
 • konieczność ochrony przed czynnikami zewnętrznymi (np. pomieszczenia laboratoryjne, pomiarowe, komory klimatyzacyjne, komory chłodnicze )
 • temperatura wewnątrz hali i pomieszczeń (wentylacja i klimatyzacja)
 • układ pomieszczeń odpowiedni do wymagań technologicznych
 • konieczność ochrony budynków przed udarami wózków transportowych
 • drogi i wyjścia ewakuacyjne
 • możliwości rozbudowy
Dostawa i materiałów, energii i innych czynników oraz odbiór wyrobów i odpadów produkcyjnych
 • trzeba tu określić wejścia energii elektrycznej
 • doprowadzenie pary technologicznej i sprężonego powietrza
 • wejścia wody miejskiej i przemysłowej
 • wyjścia kanalizacji gospodarczej i przemysłowych
 • umiejscowienie kominów, układów odpylania itp.
 • lokalizację tras przenośników, bram wjazdowych, tras rurociągów
Właściwości podłoża gruntowego, które decydują o:
 • sposobie posadowienia i wykonania pomieszczeń i komór podziemnych
 • możliwości przenoszenia się obciążeń dynamicznych (wstrząsów) na otoczenie lub z otoczenia na projektowany obiekt
 • występowanie szkód górniczych

konstrukcje przemysłowe - hale stalowe

Konstrukcje przemysłowe


obiekty przemysłowe

chodnie kominowe w przemyśle

zbiorniki przemysłowe

konstrukcje energetyki przemysłowej

konstrukcje przemysłowe

Tagi: