Budownictwo w przemyśle

Znaczenie procesów technologicznych

Bywają procesy technologiczne, które po okresie użytkowania (np. 30-40 lat) nie jest opłacalna przeróbka, czy przebudowa obiektu. Trzeba wówczas istniejące budynki wyburzyć, a w ich miejsce projektuje się i stawia się nowe, odpowiadające potrzebom nowoczesnych technologii. Taka sytuacja narzuca wykonanie budynku i osłony budowlanej tak prostą, jak na to pozwala sytuacja i wymagania technologiczne. A po zamortyzowaniu się osłanianych urządzeń można wraz z nimi usunąć także konstrukcję budowlaną, która urządzenia te osłaniała lub podtrzymywała. Najczęstszymi i najistotniejszymi wpływami o charakterze przemysłowym, działającymi na konstrukcje budowlane są działania dynamiczne, korozja, wysokie temperatury zawilgocenia, specjalne obciążenia, wysokie ciśnienie itp.

Bywają też procesy i układy technologiczne, które wymagają jedynie określonej przestrzeni, nie powodując zmiany obciążeń statycznych, znacznych zmian wpływów dynamicznych, wpływów termicznych, korozyjnych itp. Wówczas istnieje możliwość dokonywania zmian technologii bez zmian w układzie budynku. Wykonujemy wówczas osłonę budowlaną tak, aby w przyszłości po zamortyzowaniu się urządzeń, można było je wymienić na nowe, nowocześniejsze, nie zmieniając przy tym konstrukcji budynku.
Budownictwo przemysłowe, to obiekty specjalnego przeznaczenia o indywidualnych wymaganiach uzależnionych od technologii, specyfiki prowadzonej w nich produkcji i pełnionych funkcji.

Tego rodzaju budynki mają charakter obiektów uniwersalnych. Powinny się one charakteryzować następującymi cechami:
  • posiadać jak najwięcej swobodnej przestrzeni
  • jak najmniej krępować ustawianie maszyn i urządzeń
  • umożliwiać jednostajne i równomierne oświetlenie przestrzeni zabudowanej
  • zapewniać odpowiednie warunki higieny i bezpieczeństwa pracy, oraz bezpieczeństwa pożarowego
W przypadku maszyn dużych i ciężkich najczęściej wskazanym rozwiązaniem są obiekty w postaci parterowych wielonawowych budynków halowych o dużych i bardzo dużych rozpiętościach. Potrzebne są tu jednak duże obszary gruntowe, co jest mankamentem tego rodzaju rozwiązań.
Tam, gdzie wiadomym jest, że ciężary i gabaryty maszyn będą i pozostaną nieznaczne, stosowane są budynki wielokondygnacyjne. Wiąże się to z mniejszymi potrzebami w zakresie potrzebnych powierzchni gruntowych.
Budowle przemysłowe mogą stanowić składową część urządzeń technologicznych, jak np. silosy, zbiorniki, kominy, podesty, fundamenty pod maszyny.

Obiekty przemysłowe

zakład przemysłowy

konstrukcja przemysłowa

instalacje przemysłowe

budowle przemysłowe
Tagi: