Zabezpieczenia w przemyśle

Wyposażenie ochronne przemysłowe

Kiedy już wybudujemy budynek produkcyjny, magazynowy lub inny obiekt przemysłowy, warto zabezpieczyć go przed zagrożeniami jakie występują w procesie produkcji. Na rynku dostępnych jest wiele zabezpieczeń, które pozwalają na ochronę budynków, ochronę stanowisk pracy, ochronę maszyn, urządzeń i innego wyposażenia, zabezpieczenie składowanych materiałów i produktów, przed udarem wózków transportowych stosowanych w przemyśle.

Można tu wyróżnić takie elementy wyposażenia ochronnego, jak:
  • zabezpieczenia dla regałów magazynowych
  • zabezpieczenia maszyn i kabli
  • ochraniacze słupów i kolumn - stalowe i elastyczne z tworzyw sztucznych
  • zabezpieczenia dla magazynów i produkcji
  • zabezpieczenia otoczenia firmy - wyposażenie ochronne na parkingi i place manewrowe
  • lustra do zastosowań przemysłowych
  • bariery odbojowe energochłonne
  • przenośne elementy ochronne - do czasowego wygrodzenia stref niebezpiecznych albo chwilowo wyłączonych z ruchu (wygrodzenia, barierki, taśmy, zapory)
Przykłady barier zabezpieczających i ich zastosowanie w ochronie budynków produkcyjnych i innych obiektów budowlanych przemysłowych i magazynowych przedstawiono na zdjęciach.


bariery magazynowe

R E K L A M Y

bariery do ochrony stanowisk pracy budynków przemysłowych

odbojnice ochronne do budynków magazynowych

bariery zabezpieczające przeciwudarowe

ochrona przed udarem wózków
osłony na słupy
odbojnice stalowe
bariery przemysłowe

osłony na słupy z tworzywa
ochraniacze słupowe
barierki łańcuchowe
zestaw słupków z łańcuchem

barierki rozsuwane
bariery nożycowe
wygrodzenia łańcuchowe na wózku
zestaw słupków z łańcuchem

bariery magazynowe zabezpieczające
odbojnice z tworzyw
podesty robocze bhp
bariery przemysłowe bhp
odbojnice stalowe
Tagi: